eBok - zaawansowana obsługa klientów

Sektor energetyczny ulega dynamicznym przeobrażeniom. Istotną rolę w tym procesie odgrywają rosnące oczekiwania klientów - odbiorców energii. Stanowią katalizator cyfrowej zmiany całego sektora otwierając go na innowacje i nowe produkty. Dla skutecznej obsługi klientów konieczne są nowoczesne systemy, które wyjdą naprzeciw ich oczekiwaniom zarówno dziś, jak i jutro.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu, w którym prezentujemy wizję rozwiązania elektronicznej obsługi klientów przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Proponujemy podejście, które zapewni najlepsze doświadczenia wszystkim klientom i odbiorcom ciepła oraz pozwoli zaprojektować i wdrożyć m.in. nowe, cyfrowe produkty okołociepłownicze.

2019 ⓒ Copyright by Hycom S.A. All rights reserved.

Hycom oferuje systemy, które dostarczą Państwa firmom i ich klientom prawdziwą wartość biznesową.  Wdrażamy cyfrową zmianę znając dobrze świat energetyki.  Mamy świadomość́ jej kultury, procesów biznesowych, technologii i wyzwań́ integracyjnych. Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT:

Marcin Sulikowski

Dyrektor Sprzedaży

marcin.sulikowski@hycom.pl

let's make something great together!

start a project